ایمیل مارکتینگ چیست | بازاریابی از طریق ایمیل

بازاریابی از طریق پست الکترونیکی عبارت است از ارسال پیام تجاری برای گروهی از افراد، با استفاده از ایمیل. هر ایمیلی که برای مشتری بالقوه یا فعلی ارسال می‌شود می‌تواند Email Marketing تلقی شود. این مورد شامل استفاده از ایمیل برای ارسال تبلیغات، درخواست تجارت یا درخواست فروش یا کمک‌های مالی است. استراتژی‌های ایمیل مارکتینگ … ادامه خواندن ایمیل مارکتینگ چیست | بازاریابی از طریق ایمیل