قیمت دامنه

قیمت دامنه

قیمت دامنه را اعتبار رجیستراری که دامنه در آن ثبت می‌شود و کیفیت خدمات نماینده‌ی رجیسترار در ایران مشخص می‌نماید. شرکت‌های مختلفی در خارج از ایران خدمات ثبت دامنه را ارائه می‌نمایند. سرویس دهندگان داخلی بنا به نیازهای مجموعه خود و مشتریانشان یکی از این شرکت‌ها را انتخاب می‌نماید. این شرکت‌ها معمولا در نوع ارائه خدمات و قیمت دامین با یکدیگر تفاوت دارند که دلیل این اختلاف قیمت دامنه در بین سرویس دهندگان داخلی همین موضوع می‌باشد.

لیست قیمت دامنه

نام دامنه ثبت دامنه / تومان تمدید دامنه / تومان انتقال دامنه / تومان مدت ثبت
نام دامنه ثبت دامنه / تومان تمدید دامنه / تومان انتقال دامنه / تومان مدت ثبت
نام دامنه ثبت دامنه / تومان تمدید دامنه / تومان انتقال دامنه / تومان مدت ثبت
مورد یافت نشد!